فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
ابزار و قالب وبلاگبیست تولزفونت زيبا ساز
متن دروس و آزمون های پایه سوم به همراه پاسخنامه
آموزش علوم تجربی متوسطه اول
مطالب مفید علوم تجربی جهت استفاده همکاران و دانش اموزان عزیز

توضیحات دروس و آزمون های پایه سوم

به همراه پاسخنامه

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


 

 

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


جمعه 18 آذر 1390برچسب:چرخه آب, :: 17:1 :: نويسنده : میترا مالمیر(دبیر علوم تجربی)

 

 

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


جمعه 18 آذر 1390برچسب:, :: 16:58 :: نويسنده : میترا مالمیر(دبیر علوم تجربی)

سرعت دو متحرک بر روی خط سرعت با هم مقایسه می شود. حرکت کدام متحرک با سرعت ثابت

است؟

 

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


همان طور که مشاهده می شود مسیر نوسان آونگ به علت حرکت زمین، روی یک خط راست نیست.

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


حرکت نوسانی فنر مشاهده می شود که نمودار جابه جایی بر حسب زمان آن روی یک کاغذ سفید در حال حرکت رسم شده است.

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


 

همه تغييرات و همه پديده ها، حاصل حركت اند. انجام كار بدون حركت غير ممكن است. حركت هايي وجود دارد كه ديده نمي شوند. شايد برايتان جالب باشد كه بدانيد تمام ذره هاي سازنده ي همه ي مواد هميشه در حركت اند.

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


 

 

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


 

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


 

 

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


 منشا انرژی ها خورشید است

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


جمعه 18 آذر 1390برچسب:انرژی باد, :: 16:19 :: نويسنده : میترا مالمیر(دبیر علوم تجربی)

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


 

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


 

هماتيت سبب رنگ قرمز اين سنگ شده است.(کانی آهن با اکسیِن ترکیب شده است)

ليمونيت سبب رنگ زرد اين سنگ شده است.

هوازدگي شيميايي سبب تغيير اين ماسه سنگ‌ها شده است.

 

 

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


اثر تغيير دما بر روي سنگ‌ها

هوازدگي پوسته پيازي

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو

ادامه مطلب ...


 

ابسيدين يك سنگ بدون بلور

بازالت، يك سنگ ريزبلور

پگماتيت، يك سنگ درشت بلور

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


جمعه 18 آذر 1390برچسب:سونامی, :: 14:27 :: نويسنده : میترا مالمیر(دبیر علوم تجربی)

 

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو

ادامه مطلب ...


امواج حامل انرژي هستند، زيرا وقتي به ذره‌هاي محيط مي‌رسند آنها را از وضع تعادلشان خارج مي‌كنند. انرژي امواج بستگي به دامنه‌ي امواج و بسامد چشمه‌ي موج دارد.در انتشار امواج مكانيكي در يك محيط، دو نوع حركت مشاهده مي‌شود. يكي انتشار موج كه در صورت همگن بودن با سرعت ثابت انجام مي‌گيرد و ديگري حركت نوساني ذره‌هاي محيط حول وضع تعادلشان.
 

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


سه شنبه 15 آذر 1390برچسب:بازالت, :: 1:9 :: نويسنده : میترا مالمیر(دبیر علوم تجربی)

 

بازالت يك سنگ آذرين است ، كه به صورت ماده مذاب از دهانه آتش فشان‌ها خارج مي‌شود و پس از سرد شدن به صورت سنگي سياه در مي‌آيد.

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


سه شنبه 15 آذر 1390برچسب:, :: 1:50 :: نويسنده : میترا مالمیر(دبیر علوم تجربی)

كوارتز، از انجماد ماده مذاب به وجود مي‌آيد

 

 

 

 

 ژیپس از تبخیر محلول اشباع به وجود می آید

 

 

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو

ادامه مطلب ...


سه شنبه 15 آذر 1390برچسب:, :: 1:37 :: نويسنده : میترا مالمیر(دبیر علوم تجربی)

سرعت انتشار نور و تمامي طول موج‌هاي نور در خلاء برابر با مقدار ثابت است. اما سرعت سير نور در يك محيط شفاف بستگي به طول موج آن دارد. براي مثال سرعت انتشار نور آبي در شيشه كمتر از نور سرخ است. ضريب شكست يك محيط شفاف برابر با است كه در آن سرعت نور در محيط شفاف است و خاصيت تغيير ضريب شكست بر حسب طول موج به ما امكان مي‌دهد از منشور، رنگ‌هاي نور را از يك ديگر جدا كنيم.

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


 

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو

ادامه مطلب ...


 

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو

ادامه مطلب ...


 

فلز هاي فعال تر ، سريع تر در واكنش شركت مي كنند. در اين تصوير تعدادي از فلزها بر اساس واكنش پذيري آنها مرتب شده است. در اين مجموعه پتاسيم بيشترين واكنش پذيري و طلا كمترين واكنش پذيري را دارد.
در رقابت براي شركت در يك واكنش فلزات فعال تر پيروز مي شوند.

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


درباره وبلاگ


پيام مديريت وب سایت : با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، به وب سایت آموزش علوم تجربی خوش آمديد . این وب سایت جهت ارتقا معلومات شما عزیزان در زمینه علوم تجربی راهنمایی راه اندازی شده است .لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما در بهتر شدن كيفيت مطالب آن ياري رسانيد . براي سريع تر رسيدن به مطلب مورد نظر از آرشيو موضوعي استفاده كنيد.
موضوعات


<-PollName->

<-PollItems->

آمار وب سایت:
 

بازدید امروز : 147
بازدید دیروز : 212
بازدید هفته : 359
بازدید ماه : 3969
بازدید کل : 1349369
تعداد مطالب : 206
تعداد نظرات : 235
تعداد آنلاین : 2

جهت مشاهده کلیپ های آموزشی روی آنها کلیک کنید
دریافت کد شکل ایکون


Up Page

کد متحرک کردن عنوان وب

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز


تماس با ما لوگوی وبلاگ

آموزش علوم تچربی راهنمایی

دریافت همین آهنگ